Verlenging BREEAM-NL Expert Certificaat

Verlenging BREEAM-NL Expert Certificaat

In de laatste weken van december is de nodige energie en tijd gestoken in kennisverbreding voor Breeam-NL.

Cursussen zijn gevolgd over subsidies, de nieuwe BENG norm en upgrading bestaand onroerend goed.

Beide certificaten, Breeam-NL Nieuwbouw en Renovatie en Breeam-NL In Use zijn voor 1 jaar verlengd.

We kunnen onze klanten uptodate blijven adviseren bij het verbeteren van bestaande en nieuwe gebouwen.

Toepasbaar bij de nieuwbouw van Kindcentrum Hoef en Haag in de gemeente Vijfheerenlanden maar ook bij de renovatie van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Hardinxveld Giessendam.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.