Nieuws

Hans de Jonge van de Brink Groep benadrukt dat we met de energietransitie vaart moeten maken. In onze steden is plaats voor 90.000 nieuwe energiezuinige woningen, terwijl er 1 miljoen nodig zijn. Coert Zachariasse geeft aan dat de meerwaarde van gebouwen oa ook ligt bij betere werkcondities. Onderzoek wijst uit dat productiviteitswinst de hogere bouwkosten 10-voudig kan overstijgen. Dat inspireert om door te gaan met BREEAM gebouwen. De Nederlandse staat geeft hoge subsidies af voor gebouwen met BREEAM Label. Een groot deel van de BREEAM gebouwen wordt echter zonder subsidie gerealiseerd. Een gemiste kans. De praktijk leert dat de 8 – 12 % hogere bouwkosten die een Breeam label met zich meebrengen ruim worden terugverdiend met subsidie. Daarmee is een toekomstbestendig gebouw gerealiseerd. Ook voor bv Zonnepanelen op het dak kan de subsidie oplopen tot € 100.000 voor 100 kW vermogen. Hoe krijgen we ook het Midden en Klein Bedrijf over de streep?

 

Een relatie in het Westland heeft advies gevraagd voor projectontwikkeling.

Dit betreft een stedelijke ontwikkeling voor koopappartementen en een parkeerkelder.

De maand maart wordt gebruikt om het project op haalbaarheid te toetsen.

Momenteel vinden gesprekken plaats met architect, makelaar, ontwikkelaar en initiatiefnemer.

In november 2016 is een energiebesparingsadvies voor een transportbedrijf geleverd. Door LED-verlichting toe te passen wordt 65% bespaard op het elektraverbruik van een warehouse.

De terugverdientijd incl. EIA subsidie is berekend op 5,5 jaar.

Om het elektraverbruik geheel terug te kunnen winnen is geadviseerd PV-panelen te plaatsen. De terugverdientijd incl. SDE+ subsidie daarbij is berekend op 3,7 jaar.

Cliënt heeft besloten dit in 2017 te willen gaan realiseren.