Nieuws

Ons investeringsadvies heeft er toe geleid dat de huisartsenmaatschap Boom en Driece het voormalige Rabobank kantoor aan de Langeweg in Ooltgensplaat heeft aangekocht en gaat verbouwen tot een Nul op de Meter Gezondheidscentrum.

De verbouw start in november en zal medio april 2018 gereed opgeleverd worden.

Dinsdag 11 april Building Holland 2017 in het RAI gebouw bezocht. Diverse sprekers aangehoord die elk namens een bedrijf of organisatie bezig zijn met Cradle to Cradle en de energietransitie. Een eye-opener voor mij was speech van Marco Bijkerk over CO2 vrije bouwwerken. Elektriciteit levert per kWh 3x zoveel CO2 productie op dan aardgas. All-electric gebouwen zijn alleen daarom al niet de oplossing. Bovendien zullen de huidige energienetten dan niet voldoen. Marco nam een doorsnee woning als voorbeeld om te laten zien welke energiebehoefte er is in gedurende het gehele jaar en verdeeld over de dag. Marco heeft berekend dat een doorsnee woning het beste kan worden uitgerust met een mini-WKK in combinatie met zonnepanelen en een accupakket voor tijdelijke opslag. Door zo te werken kunnen we met de bestaande energienetten, die overwegend in prima staat zijn, nog jaren vooruit.

‘Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw.’ Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes vandaag het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet. De ambitieuze vernieuwingsagenda bevat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw.

11 Roadmaps, 6 Overkoepelende thema’s, 1 Taskforce, een bouwcoalitie met 50 leden, die samen bouwen aan de kwaliteit van leven. De Bouwagenda is nauw verbonden aan De Bouwcampus. Naar analogie van de overheid is de Taskforce het kabinet, de Bouwcoalitie het Parlement, De Bouwagenda het Regeerakkoord en de Bouwcampus het werkatelier waar ambities worden omgezet in concrete innovatieve projecten.

Bekijk hier de samenvatting van De Bouwagenda [video-animatie]. 

Hans de Jonge van de Brink Groep benadrukt dat we met de energietransitie vaart moeten maken. In onze steden is plaats voor 90.000 nieuwe energiezuinige woningen, terwijl er 1 miljoen nodig zijn. Coert Zachariasse geeft aan dat de meerwaarde van gebouwen oa ook ligt bij betere werkcondities. Onderzoek wijst uit dat productiviteitswinst de hogere bouwkosten 10-voudig kan overstijgen. Dat inspireert om door te gaan met BREEAM gebouwen. De Nederlandse staat geeft hoge subsidies af voor gebouwen met BREEAM Label. Een groot deel van de BREEAM gebouwen wordt echter zonder subsidie gerealiseerd. Een gemiste kans. De praktijk leert dat de 8 – 12 % hogere bouwkosten die een Breeam label met zich meebrengen ruim worden terugverdiend met subsidie. Daarmee is een toekomstbestendig gebouw gerealiseerd. Ook voor bv Zonnepanelen op het dak kan de subsidie oplopen tot € 100.000 voor 100 kW vermogen. Hoe krijgen we ook het Midden en Klein Bedrijf over de streep?

 

Een relatie in het Westland heeft advies gevraagd voor projectontwikkeling.

Dit betreft een stedelijke ontwikkeling voor koopappartementen en een parkeerkelder.

De maand maart wordt gebruikt om het project op haalbaarheid te toetsen.

Momenteel vinden gesprekken plaats met architect, makelaar, ontwikkelaar en initiatiefnemer.

In november 2016 is een energiebesparingsadvies voor een transportbedrijf geleverd. Door LED-verlichting toe te passen wordt 65% bespaard op het elektraverbruik van een warehouse.

De terugverdientijd incl. EIA subsidie is berekend op 5,5 jaar.

Om het elektraverbruik geheel terug te kunnen winnen is geadviseerd PV-panelen te plaatsen. De terugverdientijd incl. SDE+ subsidie daarbij is berekend op 3,7 jaar.

Cliënt heeft besloten dit in 2017 te willen gaan realiseren.