Nieuws

In opdracht van de gemeente Ridderkerk is onder leiding van JW Bouwmanagement de nieuwbouw van een nieuwe zoutloods met kantinefaciliteit voorbereid en inmiddels gerealiseerd aan de Kolenbranderstraat 3 te Ridderkerk. Vanuit dit gebouw zal vanaf oktober dit jaar de gladheid op de wegen binnen Ridderkerk bestreden worden. Ook zal dit gebouw als steunpunt dienen voor medewerkers in de buitendienst zoals plantsoendienst en afval ophaaldienst. Het gebouw is samengesteld met duurzame en zoutbestendige materialen. Het gebouw is geheel gasloos, de warmtepomp werkt op elektriciteit, die deels wordt opgewekt door zonnepanelen.

Dinsdag 2 april is het Design Build en Maintain (DBM-)contract getekend voor de sloop van 7 stuks verouderde huurwoningen uit circa 1960 in Waarder en de herbouw van 12 nieuwe huurwoningen op deze locatie. Medio 2018 bleek aannemer Goudriaan-Jongerius uit Waarder de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) te leveren voor de Woningbouw Vereniging Reeuwijk. De nieuwe woningen zijn geschikt voor diverse doelgroepen, 4 stuks 1 a 2 persoons huurappartementen, 6 stuks 2 a 3 persoons kleine grondgebonden huurwoningen en 2 huurwoningen voor gezinnen. De woningen worden voorzien van gasloze installaties en zijn Nul op de Meter ontwikkeld. De woningen zullen uiterlijk eind december 2020 te worden opgeleverd. JW Bouwmanagement ondersteunde de
Woningbouw Vereniging Reeuwijk bij de aanbesteding en de opdrachtverlening.

In samenwerking met Quadraat Projectontwikkeling in Veenendaal wordt in opdracht van PCO Barneveld een Integraal Kindcentrum ontwikkeld in Nijkerk Doornsteeg. Het door NO Label uit Rotterdam ontworpen schoolgebouw omvat 10 klassen, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Smits ingenieurs en engineers uit Waarder ontwerpt de installaties en Van Dijke uit Alphen aan den Rijn de constructies. Het gebouw wordt duurzaam ontwikkeld en voldoet aan BENG eisen. De ambitie is het gebouw Nul op de Meter op te leveren in augustus 2020. 

In samenwerking met Quadraat Projectontwikkeling in Veenendaal wordt in opdracht van de Ds J. Fraanjeschool in Barneveld de nieuwbouw van de basisschool De Vesting aan de Lijsterstraat voorbereid. De nieuwe school wordt gerealiseerd op de locatie van de oude Eben Haezerschool, die binnenkort door de gemeente Barneveld gesloopt zal worden. Het gebouw bestaat uit 21 leslokalen, 2 speellokalen en bijbehorende nevenruimten. Het nieuwe gebouw is zeer goed geïsoleerd en wordt met een hoge luchtdichtheid gebouwd. RoosRos Architecten uit Oud Beijerland heeft het gebouw ontworpen en Bongers Jansen uit Gaanderen heeft de installaties ontworpen. De constructie wordt berekend en getekend door FTV uit Voorthuizen. Door de gemeente Barneveld wordt minimaal de norm Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) vereist. Het schoolbestuur heeft de ambitie om een stap extra te maken naar Nul op de Meter (NoM). De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd. De aanbesteding van het project vindt plaats in 2 kavels, te weten het bouwkundig deel en het installatiedeel. Spannend is of het project financieel haalbaar is binnen de daarvoor door de gemeente beschikbaar gestelde budgetten. De planning is het nieuwe schoolgebouw gebruikers gereed op te leveren voor de zomervakantie 2019.

Verheij Integrale Groenzorg heeft bouwbegeleiding gevraagd voor het ontwikkelen en realiseren van hun nieuwe bedrijfshuisvesting aan de Kweldamweg in Sliedrecht. Dit bedrijf groeit zodanig dat de capaciteit van het huidige bedrijfsgebouw onvoldoende is. Het gebouw wordt ingepast in een landschapsplan, dat door de overheid in het kader van het bestemmingsplan is geëist. Kort Geytenbeek architecten BNA heeft een schitterend ontwerp gemaakt en de omgevingsvergunning aangevraagd. Op een grondoppervlakte van 1000 m2 is plaats voor 3 lagen kantoor, een bedrijfskantine en een onderhoudswerkplaats. Het gebouw wordt verwarmd door een palletkachel die heet water produceert. Uiteraard is het gebouw zwaar geïsoleerd en luchtdicht gebouwd. Verlichting is volledig in LED uitgevoerd en er komen PV panelen op het dak. Hierdoor worden energieverliezen beperkt en CO2 uitstoot gereduceerd. De ambitie is het nieuwe gebouw nog voor het einde van 2018 op te leveren. Gezien de huidige drukte in de bouw, de lange levertijden van materialen en het tekort aan menskracht is dat een forse uitdaging.

De verbouw van het voormalig Rabobank kantoor tot Gezondheidscentrum is medio december gegund aan de laagste inschrijvers Kees Ros Bouw in Numansdorp en Barth Installatiebedrijf in ’s Gravendeel. Het gebouw zal minimaal BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw), mogelijk zelfs Nul op de Meter gerealiseerd worden.

Er komt geen gasaansluiting in het pand. De installaties zijn all-electric ontworpen. Er is SDE+ subsidie aangevraagd en in december 2017 reeds toegekend voor de plaatsing van zonnepanelen. Deze subsidie voorziet gedurende 15 jaar in een bijdrage van de extra kosten van de gekozen energieopwekking. Er is ook subsidie aangevraagd op grond van labelsprong van minimaal drie labels. Deze subsidie wordt achteraf toegekend. Nadat deze subsidie is toegekend is totaal ongeveer 15% van de investering voor de verbouwing gefinancierd met overheidssubsidie. Het heeft dus echt zin om de mogelijkheden voor subsidie te laten onderzoeken. De bouwkundige oplevering van het gezondheidscentrum is voorzien per 1 mei 2018.

JW Bouwmanagement bereidt in opdracht van de gemeente Ridderkerk een nieuw te bouwen Gladheids Bestrijdings Faciliteit voor. Het gebouw bestaat uit een zoutopslagruimte, een voertuigenloods, een kleine werkplaats en kantine faciliteiten. Het gebouw krijgt ook een functie als pauzeruimte voor de gemeentelijke dienst. Het bouwplan is ontworpen door het ingenieursbureau van de gemeente en wordt door marktpartijen uitgewerkt. De energie voorziening is all-electric (zonder gas) en Nul op de Meter. De bouwaanvraag is op 3 november jl ingediend. Het bestek en de tekeningen zijn inmiddels ook gereed. De aanbesteding zal nog dit jaar plaats vinden via TenderNet. De bedoeling is dat het gebouw per 1 oktober 2018 opgeleverd wordt, zodat het strooiseizoen 2018/2019 vanuit dit gebouw kan plaats vinden.2017-11-17 TO-01 Gevels en Kad. situatie

Ons investeringsadvies heeft er toe geleid dat de huisartsenmaatschap Boom en Driece het voormalige Rabobank kantoor aan de Langeweg in Ooltgensplaat heeft aangekocht en gaat verbouwen tot een Nul op de Meter Gezondheidscentrum.

De verbouw start in november en zal medio april 2018 gereed opgeleverd worden.

Dinsdag 11 april Building Holland 2017 in het RAI gebouw bezocht. Diverse sprekers aangehoord die elk namens een bedrijf of organisatie bezig zijn met Cradle to Cradle en de energietransitie. Een eye-opener voor mij was speech van Marco Bijkerk over CO2 vrije bouwwerken. Elektriciteit levert per kWh 3x zoveel CO2 productie op dan aardgas. All-electric gebouwen zijn alleen daarom al niet de oplossing. Bovendien zullen de huidige energienetten dan niet voldoen. Marco nam een doorsnee woning als voorbeeld om te laten zien welke energiebehoefte er is in gedurende het gehele jaar en verdeeld over de dag. Marco heeft berekend dat een doorsnee woning het beste kan worden uitgerust met een mini-WKK in combinatie met zonnepanelen en een accupakket voor tijdelijke opslag. Door zo te werken kunnen we met de bestaande energienetten, die overwegend in prima staat zijn, nog jaren vooruit.