Nieuws

In de nieuwe wijk Doornsteeg in Nijkerk verrijst het Integraal Kind Centrum Holk. Dit schoolgebouw is ontworpen als een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Voor dit doel zijn onder andere 120 zonnepanelen op het platte dak voorzien.

Onlangs is SDE+ subsidie toegewezen voor het plaatsen van zonnepanelen.Door 120 extra zonnepanelen te plaatsen zal het gebouw Nul op de Meter zijn. De energie om het gebouw te gebruiken wordt geheel met zonnepanelen opgewekt.

Het gebouw zal wellicht de eerste jaren nog niet volledig in gebruik zijn. Om deze reden is gekozen op dit moment te voorzien in 80 extra zonnepanelen. Als het energieverbruik toeneemt kunnen nog 40 panelen toegevoegd worden.

Het gebouw wordt medio december 2020 opgeleverd, de school start begin januari 2021

De Gereformeerde Gemeente van Boskoop geeft opdracht tot renovatie en uitbreiding van de Ichthuskerk in Boskoop.

De kerkzaal wordt uitgebreid tot 885 zitplaatsen en aan de oostzijde verrijst een nieuwe entree met zaalruimte van 390 m2.

Architectenbureau Born uit Middelharnis tekende het ontwerp en verzorgt het bouwkundig bestek en tekenwerk.

De verbouwing wordt gerealiseerd door bouwkundig aannemer De Vries en Verburg Bouw uit Stolwijk in combinatie met de installatieaannemers Klimaatservice uit Hardinxveld-Giessendam en EP Windhorst Techniek uit Boskoop.

Bouwvoorbereiding, bouwbegeleiding en bouwtoezicht worden door JW Bouwmanagement uitgevoerd.

De leden van de gemeente voeren diverse werkzaamheden zelf uit onder begeleiding van de aannemer en bouwdirectie.

Het liturgisch centrum, het interieur en het buitenterrein zullen ook worden vernieuwd of gerenoveerd.

De uitbreiding start op 4 mei en zal rond de jaarwisseling worden opgeleverd.

In opdracht van de gemeente Ridderkerk is onder leiding van JW Bouwmanagement de nieuwbouw van een nieuwe zoutloods met kantinefaciliteit voorbereid en inmiddels gerealiseerd aan de Kolenbranderstraat 3 te Ridderkerk. Vanuit dit gebouw zal vanaf oktober dit jaar de gladheid op de wegen binnen Ridderkerk bestreden worden. Ook zal dit gebouw als steunpunt dienen voor medewerkers in de buitendienst zoals plantsoendienst en afval ophaaldienst. Het gebouw is samengesteld met duurzame en zoutbestendige materialen. Het gebouw is geheel gasloos, de warmtepomp werkt op elektriciteit, die deels wordt opgewekt door zonnepanelen.

Dinsdag 2 april is het Design Build en Maintain (DBM-)contract getekend voor de sloop van 7 stuks verouderde huurwoningen uit circa 1960 in Waarder en de herbouw van 12 nieuwe huurwoningen op deze locatie. Medio 2018 bleek aannemer Goudriaan-Jongerius uit Waarder de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) te leveren voor de Woningbouw Vereniging Reeuwijk. De nieuwe woningen zijn geschikt voor diverse doelgroepen, 4 stuks 1 a 2 persoons huurappartementen, 6 stuks 2 a 3 persoons kleine grondgebonden huurwoningen en 2 huurwoningen voor gezinnen. De woningen worden voorzien van gasloze installaties en zijn Nul op de Meter ontwikkeld. De woningen zullen uiterlijk eind december 2020 te worden opgeleverd. JW Bouwmanagement ondersteunde de
Woningbouw Vereniging Reeuwijk bij de aanbesteding en de opdrachtverlening.

In samenwerking met Quadraat Projectontwikkeling in Veenendaal wordt in opdracht van PCO Barneveld een Integraal Kindcentrum ontwikkeld in Nijkerk Doornsteeg. Het door NO Label uit Rotterdam ontworpen schoolgebouw omvat 10 klassen, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Smits ingenieurs en engineers uit Waarder ontwerpt de installaties en Van Dijke uit Alphen aan den Rijn de constructies. Het gebouw wordt duurzaam ontwikkeld en voldoet aan BENG eisen. De ambitie is het gebouw Nul op de Meter op te leveren in augustus 2020. 

In samenwerking met Quadraat Projectontwikkeling in Veenendaal wordt in opdracht van de Ds J. Fraanjeschool in Barneveld de nieuwbouw van de basisschool De Vesting aan de Lijsterstraat voorbereid. De nieuwe school wordt gerealiseerd op de locatie van de oude Eben Haezerschool, die binnenkort door de gemeente Barneveld gesloopt zal worden. Het gebouw bestaat uit 21 leslokalen, 2 speellokalen en bijbehorende nevenruimten. Het nieuwe gebouw is zeer goed geïsoleerd en wordt met een hoge luchtdichtheid gebouwd. RoosRos Architecten uit Oud Beijerland heeft het gebouw ontworpen en Bongers Jansen uit Gaanderen heeft de installaties ontworpen. De constructie wordt berekend en getekend door FTV uit Voorthuizen. Door de gemeente Barneveld wordt minimaal de norm Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) vereist. Het schoolbestuur heeft de ambitie om een stap extra te maken naar Nul op de Meter (NoM). De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd. De aanbesteding van het project vindt plaats in 2 kavels, te weten het bouwkundig deel en het installatiedeel. Spannend is of het project financieel haalbaar is binnen de daarvoor door de gemeente beschikbaar gestelde budgetten. De planning is het nieuwe schoolgebouw gebruikers gereed op te leveren voor de zomervakantie 2019.

Verheij Integrale Groenzorg heeft bouwbegeleiding gevraagd voor het ontwikkelen en realiseren van hun nieuwe bedrijfshuisvesting aan de Kweldamweg in Sliedrecht. Dit bedrijf groeit zodanig dat de capaciteit van het huidige bedrijfsgebouw onvoldoende is. Het gebouw wordt ingepast in een landschapsplan, dat door de overheid in het kader van het bestemmingsplan is geëist. Kort Geytenbeek architecten BNA heeft een schitterend ontwerp gemaakt en de omgevingsvergunning aangevraagd. Op een grondoppervlakte van 1000 m2 is plaats voor 3 lagen kantoor, een bedrijfskantine en een onderhoudswerkplaats. Het gebouw wordt verwarmd door een palletkachel die heet water produceert. Uiteraard is het gebouw zwaar geïsoleerd en luchtdicht gebouwd. Verlichting is volledig in LED uitgevoerd en er komen PV panelen op het dak. Hierdoor worden energieverliezen beperkt en CO2 uitstoot gereduceerd. De ambitie is het nieuwe gebouw nog voor het einde van 2018 op te leveren. Gezien de huidige drukte in de bouw, de lange levertijden van materialen en het tekort aan menskracht is dat een forse uitdaging.

De verbouw van het voormalig Rabobank kantoor tot Gezondheidscentrum is medio december gegund aan de laagste inschrijvers Kees Ros Bouw in Numansdorp en Barth Installatiebedrijf in ’s Gravendeel. Het gebouw zal minimaal BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw), mogelijk zelfs Nul op de Meter gerealiseerd worden.

Er komt geen gasaansluiting in het pand. De installaties zijn all-electric ontworpen. Er is SDE+ subsidie aangevraagd en in december 2017 reeds toegekend voor de plaatsing van zonnepanelen. Deze subsidie voorziet gedurende 15 jaar in een bijdrage van de extra kosten van de gekozen energieopwekking. Er is ook subsidie aangevraagd op grond van labelsprong van minimaal drie labels. Deze subsidie wordt achteraf toegekend. Nadat deze subsidie is toegekend is totaal ongeveer 15% van de investering voor de verbouwing gefinancierd met overheidssubsidie. Het heeft dus echt zin om de mogelijkheden voor subsidie te laten onderzoeken. De bouwkundige oplevering van het gezondheidscentrum is voorzien per 1 mei 2018.

JW Bouwmanagement bereidt in opdracht van de gemeente Ridderkerk een nieuw te bouwen Gladheids Bestrijdings Faciliteit voor. Het gebouw bestaat uit een zoutopslagruimte, een voertuigenloods, een kleine werkplaats en kantine faciliteiten. Het gebouw krijgt ook een functie als pauzeruimte voor de gemeentelijke dienst. Het bouwplan is ontworpen door het ingenieursbureau van de gemeente en wordt door marktpartijen uitgewerkt. De energie voorziening is all-electric (zonder gas) en Nul op de Meter. De bouwaanvraag is op 3 november jl ingediend. Het bestek en de tekeningen zijn inmiddels ook gereed. De aanbesteding zal nog dit jaar plaats vinden via TenderNet. De bedoeling is dat het gebouw per 1 oktober 2018 opgeleverd wordt, zodat het strooiseizoen 2018/2019 vanuit dit gebouw kan plaats vinden.2017-11-17 TO-01 Gevels en Kad. situatie