Nieuwbouw basisschool De Vesting in Barneveld

Nieuwbouw basisschool De Vesting in Barneveld

In samenwerking met Quadraat Projectontwikkeling in Veenendaal wordt in opdracht van de Ds J. Fraanjeschool in Barneveld de nieuwbouw van de basisschool De Vesting aan de Lijsterstraat voorbereid. De nieuwe school wordt gerealiseerd op de locatie van de oude Eben Haezerschool, die binnenkort door de gemeente Barneveld gesloopt zal worden. Het gebouw bestaat uit 21 leslokalen, 2 speellokalen en bijbehorende nevenruimten. Het nieuwe gebouw is zeer goed geïsoleerd en wordt met een hoge luchtdichtheid gebouwd. RoosRos Architecten uit Oud Beijerland heeft het gebouw ontworpen en Bongers Jansen uit Gaanderen heeft de installaties ontworpen. De constructie wordt berekend en getekend door FTV uit Voorthuizen. Door de gemeente Barneveld wordt minimaal de norm Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) vereist. Het schoolbestuur heeft de ambitie om een stap extra te maken naar Nul op de Meter (NoM). De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd. De aanbesteding van het project vindt plaats in 2 kavels, te weten het bouwkundig deel en het installatiedeel. Spannend is of het project financieel haalbaar is binnen de daarvoor door de gemeente beschikbaar gestelde budgetten. De planning is het nieuwe schoolgebouw gebruikers gereed op te leveren voor de zomervakantie 2019.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.