Bernard Wientjes presenteert De Bouwagenda aan kabinet

Bernard Wientjes presenteert De Bouwagenda aan kabinet

‘Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw.’ Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes vandaag het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet. De ambitieuze vernieuwingsagenda bevat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw.

11 Roadmaps, 6 Overkoepelende thema’s, 1 Taskforce, een bouwcoalitie met 50 leden, die samen bouwen aan de kwaliteit van leven. De Bouwagenda is nauw verbonden aan De Bouwcampus. Naar analogie van de overheid is de Taskforce het kabinet, de Bouwcoalitie het Parlement, De Bouwagenda het Regeerakkoord en de Bouwcampus het werkatelier waar ambities worden omgezet in concrete innovatieve projecten.

Bekijk hier de samenvatting van De Bouwagenda [video-animatie]. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.